TOKYO LOCATIONS

Shop information

Toshima-ku

Minami Ikebukuro Store

  • 〒171-0022
    Ikebukuro Kasen Building, 1-19-3 Minami Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo
  • TEL:03-5396-1342
Open Hours
【Weekdays】
10:30~22:00
【Saturday】
10:30~22:00
【Holidays】
10:30~22:00