TOKYO LOCATIONS

Shop information

Toshima-ku

Sunshine Store

  • 〒170-0013
    B1 Sunshine Alpa, 3-1-1 Higashi Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo
  • TEL:03-5391-1628
Open Hours
【Weekdays】
11:00~21:00
【Saturday】
11:00~21:00
【Holidays】
11:00~21:00